رساله کتابخانه معلولین

دسته بندي : مباحث رشته ها » معماری
دانلود فایل کامل معماری  رساله کتابخانه معلولین
در قالب فایل word و متشکل از 120 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

وجود مکان هایی متناسب با نیاز تمامی قشر های موجود در جامعه یکی از نیاز های مبرم جوامع می باشد که باید بدان توجه شود و برای تمامی افراد در سنین و قشر های مختلف و حتی افراد معلول نیز فضا هایی نظیر فضا هایی که برای استفاده عموم ساخته میشوند وجود داشته باشد تا تمامی افراد بتوانند با مراجعه به مکان های مختص به خود بتوانند نیاز های مختلف خود را برطرف سازند که در این میان در نظر گرفتن مکان ها و فضا هایی برای معلولین برای برطرف کردن نیاز های مختلف آنها اعم از اقتصادی و فرهنگی و تفریحی و … امری واجب می باشد که باید مد نظر معماران و حکومت ها باشد تا فضا های متناسب با نیاز این افراد بوجود آید .

رساله معماری کتابخانه معلولین
پایان نامه کتابخانه معلولین
در کشور ایران با توجه به بروز جنگ نحمیلی هشت ساله دراین دوران افراد زیادی با معلولیت های جسمی مواجه شدند و اکنون نیز با این معلولیت به زندگی خود ادامه میدهند از این رو در نظر گرفتن مکان هایی جدا از مکان های عمومی برای این افراد امری طبیعی و لازم می باشد که باید مورد توجه حکومت قرار گیرد که در این رابطه مکان های ورزشی و تفریحی مخصوص این افراد ساخته شده و در زمینه های دیگر نیز همچون زمینه های فرهنگی پیشرفت هایی وجد داشته است که ما در این مقاله با ارائه نمونه مطالعات کتابخانه معلولین فایل کاملی در رابطه با یکی از این مکان های مورد نظر می پردازیم .

سر فصل های رساله
مقدمه                                                                                             ۱
فصل اول: معرفی
۱-۱- ( شرح مسئله                                                                             ۴
۱-۲- اهداف و انتظارات                                                                         ۴
۱-۳- ضرورت انجام پروژه                                                                       ۵
۱-۴- روش انجام پایان­نامه                                                                     ۵
۱-۵- تاریخچه (پیشینه موضوع)                                                             ۶
فصل دوم:مبانی نظری موضوع طرح
۲-۱-۱٫ پیدایش کتاب در جهان و ایران                                                      ۹
۲-۱-۲٫پیدایش صنعت چاپ در جهان و ایران                                              ۱۰
۲–۱-۳.ورود صنعت چاپ به ایران                                                            ۱۱
۲-۲-۱٫-تاریخچه کتابخانه در جهان                                                          ۱۳
۲-۲-۲٫ تاریخچه کتابخانه در ایران –                                                         ۱۳
۲-۲-۲-۱٫کتابخانه های مساجد و اماکن مقدس                                         ۱۴
۲-۲-۲-۲٫بقاع                                                                                    ۱۵
۲-۲-۲-۳٫ خانقاه                                                                            ۱۵
۲-۲-۲-۴٫کتابخانه های مدارس دینی                                                      ۱۵
۲-۲-۲-۵٫کتابخانه های شخصی                                                            ۱۶
۲-۲-۲-۶٫ کتابخانه های پادشاهان                                                         ۱۶
۲ -۲-۲-۷٫کتابخانه های عالمان ، ادبیان و دانشمندان                                 ۱۷
۲-۳-۲٫تاریخچه کتابخانه در ایران از ۱۳۰۰ ش تا امروز                                ۱۷
۲-۳-۲-۱٫کتابخانه ملی                                                                        ۱۷
۲-۳-۲- ۲٫ کتابخانه دانشگاهی                                                             ۱۸
۲-۳-۲-۳ .کتابخانه مدارس دینی                                                           ۱۹
۲-۳-۲-۴ . کتابخانه های اختصاصی                                                       ۱۹
۲-۳-۲-۵ . کتابخانه های عمومی                                                          ۱۹
۲-۳-۲-۶ . کتابخانه های مساجد و اماکن                                               ۲۰
۲-۳-۲-۷ . کتابخانه نابینایان                                                                 ۲۰
۲-۳-۲-۸ .کتابخانه های آموزشگاهی                                                     ۲۱
۲-۳-۲-۹ . کتابخانه های کودکان و نوجوانان                                             ۲۱
۲-۳-۲-۱۰ . کتابخانه های سیار                                                            ۲۱
۲-۴-۲٫نقش کتاب و کتابخانه در رشد فرهنگی                                         ۲۲
۲-۴-۲-۱٫مفهوم فرهنگ                                                                      ۲۲
۲-۴-۲-۲٫ضرورت بازیافتن فرهنگ                                                           ۲۲
۲-۴-۲-۳٫ پیوند میان فرهنگ ، کتاب و کتابخانه                                         ۲۲
۲-۵-۲٫انواع کتابخانه                                                                          ۲۴
۲-۵-۲-۱٫انواع استاندارد کتابخانه در جهان و ایران                                     ۲۴
۲-۵-۲-۲٫کتابخانه ملی                                                                      ۲۴
۲-۵-۲-۳٫کتابخانه عمومی                                                                  ۲۴
۲-۵-۲-۴٫کتابخانه تخصصی                                                                ۲۴
۲-۵-۲-۵٫انواع کتابخانه از نظر فنی و مقایسه آنها                                   ۲۵
فصل سوم: شناخت محیط طرح
۳-۱٫جغرافیای تهران                                                                       ۲۹
۳-۲٫تاریخچه تهران                                                                        ۳۱
۳-۲-۱٫تهران کهن                                                                         ۳۱
۳-۲-۲٫دوره پهلوی                                                                       ۳۲
۳-۲-۳٫تهران پس از انقلاب                                                            ۳۳
۳-۳٫بررسی وضعیت اقتصادی تهران                                                ۳۳
۳-۳-۱٫جمعیت                                                                           ۳۴
۳-۳-۱-۱عوامل طبیعی                                                                ۳۴
۳-۳-۱-۲٫عوامل انسانی                                                                 ۳۴
۳-۳-۱-۳٫عوامل اداری ـ سیاسی                                                      ۳۴
۳-۳-۱-۴٫عوامل صنعتی                                                                  ۳۶
۳-۳-۱-۵٫ ساختمان سنی جمعیت استان تهران                                   ۳۶
۳-۴٫ اقلیم                                                                                   ۳۷
۳-۴-۱٫ آ ب و هـوا                                                                         ۳۷
۳-۴-۲ . دما                                                                                 ۳۸
 ۳-۴-۳ .بارندگی                                                                          ۳۹
۳-۴-۴٫ رطوبت                                                                            ۴۰
۳-۴-۵٫ باد                                                                                 ۴۱
۳-۴-۶٫تابش آفتاب                                                                       ۴۳
۳-۴-۷٫ جهت مناسب ساختمان در رابطه با باد                                    ۴۵
۳-۴-۷-۱٫حجم کلی ساختمان در رابطه با باد                                      ۴۶
۳-۴-۸٫جهت مناسب در رابطه با تابش                                               ۴۶
۳-۴-۸-۱٫حجم کلی ساختمان در رابطه با تابش                                   ۴۷
فصل چهارم :بررسی نمونه های مشابه
۴-۱٫ کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی شهرداری اصفهان                 ۵۰
۴-۲٫کتابخانه جدید اسکندریه                                                          ۵۴
۴-۲-۱٫ واحدهای موزه ی کتابخانه جدید اسکندریه                               ۵۸
۴-۲-۱-۱٫ بخش اطلاع رسانی ویژه                                                   ۵۸
۴-۲-۱-۲٫ بخش میکروفیلم                                                             ۵۸
۴-۲-۱-۳٫ بخش نمایشگاهی موزه                                                  ۵۸
۴-۲-۱-۴٫ موزه تاریخ علوم                                                             ۵۸
۴-۲-۱-۵٫ رصد خانه (گنبد رصد خانه ای)                                          ۵۸
۴-۲-۱-۶٫ سالن کشفیات و نمایشگاه های علمی کودکان                    ۵۹
۴-۲-۱- ۷٫ دو نمایشگاه دائمی                                                      ۵۹
۴-۲-۱-۸٫ مرکز کنفرانس ها                                                          ۵۹
۴-۲-۱-۹٫هفت مرکز تحقیقی و تخصصی                                          ۵۹
فصل پنجم:برنامه فیزیکی(کالبدی)
۵-۱٫اهداف، وظایف و خدمات                                                        ۶۲
۵-۱-۱٫اهداف کتابخانه عمومی                                                     ۶۳
۵-۱-۲٫ خدمات کتابخانه عمومی                                                   ۶۳
۵-۱-۲-۱٫خدمات جنبی                                                              ۶۴
۵-۲٫  فضاهای مورد نیاز طرح                                                       ۶۴
۵-۲-۱٫کتابخانه عمومی و کودکان                                                ۴ ۶
۵-۲-۱-۲٫ اهداف کتابخانه کودکان                                                 ۶۴
۵-۲-۱-. خدمات کتابخانه کودکان                                                 ۶۶
۵-۲-۲٫کتابخانه عمومی و نوجوانان                                               ۶۶
۵-۲-.اهداف کتابخانه نوجوانان                                                     ۶۶
۵-۲-۲-۲٫خدمات کتابخانه نوجوانان                                                ۶۷
۵-۳٫ عناصر اصلی کتابخانه                                                          ۶۷
۵-۳-۱٫استفاده کنندگان                                                              ۶۸
۵-۳-۲٫  مواد و منابع                                                                   ۶۸
۵-۴٫  فضاهای مورد نیاز                                                               ۶۹
۵-۴-۱٫فضاهای اداری                                                                 ۶۹
۵-۴-۲٫فضاهای فنی و کارگاهی                                                    ۶۹
۵-۴-۳٫فضاهای عمومی                                                              ۷۰
۵-۴-۴٫فضای مطالعه                                                                 ۷۲
۵-۴-۴-۱٫فضای امانت                                                                ۷۲
۵-۴-۴-۲٫بخش مرجع                                                                ۷۳
۵-۴-۴-۳٫ بخش نشریات ادواری و روزنامه هـا                                 ۷۳
۵-۴-۴-۴٫بخش تکثیر                                                                ۷۳
۵-۴-۴-۵٫ بخش استراحت                                                         ۷۳
۵-۴-۴-۶٫بخش سمعی بصری                                                    ۷۳
۵-۴-۵٫فضاهای خدماتی                                                           ۷۴
۵-۵٫ استاندارد ها و سرانه ها                                                    ۷۵
۵-۵-۱٫ نظام کتابخانه عمومی                                                    ۷۵
۵-۵-۲٫ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی                           ۷۵
۵-۵-۲-۱٫ ورودیها                                                                    ۷۵
۵-۵-۲-۲٫ راهرو                                                                      ۷۶
۵-۵-۲-۳٫ بازشوها (در و پنجره)                                                 ۷۶
۵-۵-۲-۴٫ پله                                                                        ۷۶
۵-۵-۲-۵٫ سطح شیبدار                                                          ۷۷
۵-۵-۲- ۶٫ آسانسور                                                              ۷۸
۵-۵-۲-۷٫ فضاهای بهداشتی                                                  ۷۸
۵-۵-۲-۸٫ علائم                                                                  ۷۹
۵-۵-۳٫  مواد و منابع                                                            ۸۰
۵-۵-۳-۱٫کتاب                                                                   ۸۰
۵-۵-۳-۲٫تسهیلات اطلاعات الکترونیکی                                   ۸۱
۵-۵-۳-۳٫کارمندان                                                               ۸۱
۵-۵-۴٫ تجهیزات ویژه فضاهای نگهداری منابع                             ۸۲
۵-۵-۴-۱٫قفسه­های کتاب                                                      ۸۳
۵-۵-۴-۲٫فرهنگ­های جامع                                                      ۸۵
۵-۵-۴-۳٫نقشه ها                                                               ۸۵
۵-۵-۴-۴٫میکروفیلم­ها                                                            ۸۵
۵-۵-۴-۵٫میکروفیش­ها                                                            ۸۵
۵-۵-۴-۶٫ منابع خطی                                                            ۸۶
۵-۵-۴-۷٫ اسلایدها                                                               ۸۶
۵-۵-۵٫تجهیزات ویژه فضاهای مطالعه                                        ۸۶
۵-۵-۵-۱٫ برگه دان­ها                                                              ۸۷
۵-۵-۵-۲٫ وسایل نمایش کتابهای تازه                                        ۸۸
۵-۶٫ جدول برنامه فیزیکی                                                       ۹۰
۵-۷٫ دیاگرام                                                                        ۹۳
فصل ششم: آستانه طراحی
۶-۱٫ اهداف، وظایف و خدمات (جمع بندی)                                 ۹۶
۶-۱-۱٫اهداف                                                                       ۹۶
۶-۱-۲٫اهداف خاص                                                               ۹۶
۶-۱-۲-۱٫ پررونق بودن کتابخانه                                                 ۹۶
۶-۱-۲-۲٫ قابلیت همراهی با تحولات زمان                                   ۹۷
۶-۱-۲-۳٫ اقتصادی بودن طرح                                                    ۹۷
۶-۱-۳٫احکام و راهکارها                                                          ۹۷
۶-۱-۳-۱٫هدف خاص                                                               ۹۷
۶-۱-۳-۲         .حکم                                                              ۹۷
۶-۱-۳-۳٫راهکارها                                                                  ۹۷
۶-۱-۳-۴٫حکم                                                                       ۹۸
۶-۱-۳-۵٫راهکارها                                                                  ۹۸
۶-۱-۳-۶٫حکم                                                                       ۹۸
۶-۱-۳-۷٫راهکارها                                                                  ۹۸
۶-۱-۳-۸کوچه ها                                                                   ۹۹
۶-۱-۳-۹٫پیاده رو                                                                  ۱۰۰
۶-۱-۳-۱۰٫ شیب مسیر                                                         ۱۰۰
۶-۱-۳-۱۱٫توقفگاه اتومبیل                                                      ۱۰۱
۶-۱-۳-۱۲٫سطح شیبدار                                                        ۱۰۲
۶-۱-۳-۱٫آسانسورها و بالابرهای مکانیکی                                 ۱۰۲
۶-۱-۳-۱۴٫درب ورودی                                                           ۱۰۳
۶-۱-۳-۱۵٫پنجره ها                                                              ۱۰۴
۶-۲٫ انتخاب نوع نظام (سیستم) سازه و تأسیسات مناسب طرح    ۱۰۵
۶-۲-۱٫حریق                                                                       ۱۰۵
۶-۲-۲٫زلزله                                                                        ۱۰۷
۶-۳٫ معرفی کامل سایت و تحلیل (آنالیز)                                   ۱۰۹
۶-۳-۱٫ ریخت­شناسی سایت                                                    ۱۰۹
۶-۳-۱-۱٫شکل پلان زمین                                                        ۱۰۹
۶-۳-۲٫ زمین­شناسی سایت                                                    ۱۱۱
۶-۳-۲-. گسل­های اصلی و فرعی در سایت یا نزدیک سایت            ۱۱۱
۶-۳-۳٫ عوارض سایت                                                            ۱۱۲
۶-۳-۴٫ مسائل اقلیمی                                                          ۱۱۲
۶-۳-. مسائل زیست­محیطی                                                    ۱۱۳
۶-۳-۶٫آلودگی هوا                                                                 ۱۱۳
۶-۳-۶-۱٫عوارض ناشی از آلودگی هوا                                        ۱۱۳
۶-۳-۷٫ضوابط ایمنی طرح                                                         ۱۱۴
۶-۳-۷-۱٫نــور                                                                        ۱۱۴
۶-۳-۷-۲٫صــوت                                                                     ۱۱۴
۶-۴٫بررسی محیط کالبدی                                                       ۱۱۵
۶-۴-۱٫کاربری زمینهای مجاور                                                     ۱۱۵
۶-۴-۲٫ ترافیک و شبکه معابر اطراف سایت                                    ۱۱۶
۶-۴-۳٫ منظر و دیدهای مناسب و نامناسب                                   ۱۱۷
۶-۴-۵٫بررسی محیط اجتماعی- فرهنگی                                      ۱۱۷
۶-۴-۵٫ بررسی وضعیت اجتماعی- فرهنگی ساکنین                        ۱۱۷
۶-۴-۵-۲٫ بررسی وضعیت اجتماعی- فرهنگی کاربران                       ۱۱۷
۶-۵٫کانسپتها و ایده های اولیه شکل دهنده به طرح                         ۱۱۸
دسته بندی: مباحث رشته ها » معماری

تعداد مشاهده: 1121 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:14,537 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    دانلود فایل کامل معماری رساله کتابخانه معلولین
    در قالب فایل word و متشکل از 120 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت