فایل های دسته بندی عمران - صفحه 2

مجموعه گزارش کارهای آزمایش مکانیک خاک

مجموعه گزارش کارهای آزمایش مکانیک خاک

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بتن غلطکی RCC

پروژه در مورد بتن غلتکی (Roller Compacted Concrete) >> (راه و ترابری و حمل و نقل)

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش تعیین مدول الاستیسیته

گزارش کار تعیین مدول الاستیسیته (گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش کمانش

گزارش کار آزمایش کمانش (گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش تیرهای خمیده

آزمایش تیرهای خمیده (گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش دانه بندی خاک

آزمایش دانه بندی خاک (گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش تراکم خاک

آزمایش تراکم خاک (گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش هیدرومتری خاک

آزمایش هیدرومتری خاک (گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمایش تعیین حد روانی خاک

آزمایش تعیین حد روانی خاک (گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی