فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 10

آموزش تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی