فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

پاورپوینت استاندارد حسابداري (حسابداري موجودي مواد و کالا)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري (حسابداري موجودي مواد و کالا) دارای 24 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري (حسابداري مخارج تامين مالي)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري(حسابداري مخارج تامين مالي) دارای 13 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري (حسابداري اجاره ها)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري (حسابداري اجاره ها) دارای 39 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري (افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري (افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته) دارای 17 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري (حسابداري سرمايه گذاريها)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري (حسابداري سرمايه گذاريها) دارای 37 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت (گزارشگري برحسب قسمت های مختلف)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري (گزارشگري برحسب قسمت های مختلف) دارای 22 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حسابداري(ترکيب واحدهاي تجاري)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري(ترکيب واحدهاي تجاري) دارای 14 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري(گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري (گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي) دارای 9 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري(صورت جريان وجوه نقد)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري (صورت جريان وجوه نقد) دارای 46 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی