فایل های دسته بندی علوم تربیتی - صفحه 3

عنوان گزارش تخصصی : روش های ارتقای سطح بهداشت فردی دانش آموزان در محیط مدرسه مربی بهداشت

عنوان گزارش تخصصی : روش های ارتقای سطح بهداشت فردی دانش آموزان در محیط مدرسه مربی بهداشت

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی راهکار های ارتباط عمیق دانش آموز با معلم و پایداری یادگیری

عنوان گزارش تخصصی : بررسی راهکار های ارتباط عمیق دانش آموز با معلم و پایداری یادگیری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان گزارش تخصصی : بررسی رابطه جوّ سازمانی و رضایت شغلی آموزگاران و دبیران و ارائه پیشنهادات در جهت

عنوان گزارش تخصصی : بررسی رابطه جوّ سازمانی و رضایت شغلی آموزگاران و دبیران و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت موجود

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر فیزیک

بررسي مشكلات و راهكار هاي مربوط به درس فيزيك و همچنين ارائه تجربه مدون راجع به :

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر عربی

بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی و ارائه راهکار

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی آموزگار و دبیر ریاضی

بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان

برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی

بهبود مهارت نوشتاری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی با روش های مناسب

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی آموزگار ششم

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی