فایل های دسته بندی علوم تربیتی - صفحه 4

عنوان گزارش تخصصی : ارائه راهکار ها و تجربیات مدون در رابطه با بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون

عنوان گزارش تخصصی : ارائه راهکار ها و تجربیات مدون در رابطه با بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی

ارزش و اهمیت درس مطالعات اجتماعی در سلامت روان دانش آموزان و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر زبان

افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی با جذاب سازی کلاس و ارائه راهکارهای کاربردی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر عربی متوسطه

گزارش تخصصی دبیر عربی متوسطه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان گزارش تخصصی : علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس کار و فناوری به کمک راهبرد های خلاقانه

عنوان گزارش تخصصی : علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس کار و فناوری به کمک راهبرد های خلاقانه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان گزارش تخصصی : علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آمو

عنوان گزارش تخصصی : علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه محور

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان گزارش تخصصی : علاقه مند نمودن دانش آموزان به ورزش و فعالیت بدنی با راهکار حرفه ای حیاط پویا

عنوان گزارش تخصصی : علاقه مند نمودن دانش آموزان به ورزش و فعالیت بدنی با راهکار حرفه ای حیاط پویا

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم

علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال )

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی