فایل های دسته بندی علوم دامی - صفحه 1

بررسی احداث سالن مرغداری وتاسیسات آن

دانلود فایل کاملبررسی احداث سالن مرغداری وتاسیسات آن در قالب فایل word و متشکل از 24 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ويژگيهاي چربي مورد استفاده در خوراك دام و طيور

دانلود فایل کامل بررسی ويژگيهاي چربي مورد استفاده در خوراك دام و طيور در قالب فایل word و متشکل از 5 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ويژگيهاي پودر پر مورد مصرف در خوراك دام وطيور

دانلود فایل کامل بررسی ويژگيهاي پودر پر مورد مصرف در خوراك دام وطيور در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش پرتئينها در طيور و جیرهی غذایی انها

دانلود فایل کامل بررسینقش پرتئينها در طيور و جیرهی غذایی انها در قالب فایل word و متشکل از 66 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نژاد های گاوی غیر مشهور

دانلود فایل کاملبررسی نژاد های گاوی غیر مشهور در قالب فایل word و متشکل از 13 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نژاد گاو لیموزین

دانلود فایل کامل بررسیبررسی نژاد گاو لیموزین در قالب فایل word و متشکل از 15 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مکارترین حیوان

دانلود فایل کامل بررسیمکارترین حیوان در قالب فایل word و متشکل از 5 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مشکلات ناف درگوساله هاي تازه متولد شده

دانلود فایل کامل بررسی مشکلات ناف درگوساله هاي تازه متولد شده در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مسمومیت نیتراتی در نشخوار کنندگان

دانلود فایل کاملبررسی مسمومیت نیتراتی در نشخوار کنندگان در قالب فایل word و متشکل از 27 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی