فایل های دسته بندی مقاله و تحقیق - صفحه 1

TAXONOMY

توضیح روش TAXONOMY

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق كيفيت ارائه خدمات به مشتريان، جديدترين قلمرو بازاريابي

دانلود ورد با موضوع كيفيت ارائه خدمات به مشتريان، جديدترين قلمرو بازاريابي دارای 32 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 32 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ضرورت ومفاهیم مشتري گرايي واستراتژی مشتری گرایی

دانلود ورد با موضوع ضرورت ومفاهیم مشتري گرايي واستراتژی مشتری گرایی دارای 8 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 8 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق معنا ومفهوم ونظریه های بيمه

دانلود ورد با موضوع تحقیق معنا ومفهوم ونظریه های بيمه دارای 65 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 65 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سازمان تجارت جهاني

دانلود ورد با موضوع تحقیق سازمان تجارت جهاني دارای 51 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 51 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بازاريابي بانكي در ايران و ويژگيهاي خدمات بانكي

دانلود ورد با موضوع تحقیق بازاريابي بانكي در ايران و ويژگيهاي خدمات بانكي دارای 19 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 19 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق نقدشوندگي

دانلود ورد با موضوع ادبیات نظری وپیشینه تحقیق نقدشوندگي دارای 19 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 19 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری تحقیق وپیشینه پژوهش خشونت خانگی علیه زنان

دانلود ورد با موضوع ادبیات نظری تحقیق وپیشینه پژوهش خشونت خانگی علیه زنان دارای 87 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 87 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیقات نوین در خصوص ترنر (چرخش تخم مرغ)

دانلود ورد با موضوع تحقیقات نوین در خصوص ترنر (چرخش تخم مرغ) دارای 26 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 26 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی