اخرین محصولات ثبت شده

موافقتنامه پیمان بین پیمانکار و کارفرما

فرم موافقتنامه پیمان بین پیمانکار و کارفرما ۲ ص فرمت word

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم موافقتنامه همكاري ۲ شرکت

دانلود فرم موافقتنامه همكاري ۲ شرکت ۱ ص فرمت word

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قرارداد عملیات نقاشی ساختمان

دانلود قرارداد عملیات نقاشی ساختمان ۷ ص فرمت WORD

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی

دانلود فرم قرارداد عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی ۱۲ ص فرمت WORD

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه

دانلود قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه ۵ ص فرمت WORD

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه قرارداد پیمانکاری

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری ۱ ص فرمت WORD

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه قرارداد مديريت اجرايي عمليات

دانلود نمونه قرارداد مديريت اجرايي عمليات ۲ ص فرمت WORD

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی

دانلود فرم قرارداد مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ۴ ص فرمت WORD

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد سقف کاذب

دانلود فرم قرارداد سقف کاذب ۶ ص فرمت word

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه قرارداد عملیات برش و نصب سنگها در نما ، کف طبقات ، پله ها و دیوارهای داخلی ساختمان

دانلود نمونه قرارداد عملیات برش و نصب سنگها در نما ، کف طبقات ، پله ها و دیوارهای داخلی ساختمان ۸ ص فرمت Word

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد سفتکاری

دانلود فرم قرارداد سفتکاری ۹ ص فرمت WORD

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد شیشه دو جداره

دانلود فرم قرارداد شیشه دو جداره ۴ ص فرمت WORD

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل